Netwerkbeheer aan Telecom Service Groep gegund

Groningen, 1 februari 2018 – De komende jaren blijft QNH Consulting, IT-dienstverlener en -kennispartner, de kantoorautomatisering van de Provincie Fryslân beheren. Middels een Europese aanbesteding is de opdracht net zoals in 2014 gegund aan QNH. Het betreft het beheer van alle werkplekken met de daarbij behorende server infrastructuur en het applicatielandschap voor een periode van twee jaar met de optie tot verlenging. QNH Consulting Noord, gevestigd in Groningen, zal deze werkzaamheden uitvoeren en werkt hierbij samen met Oracle DBA specialist Cygnis die de databases van de provincie beheert.

De afgelopen jaren heeft QNH de omgevingen waarmee de provincie werkt geoptimaliseerd. Dit betrof onder andere het terugdringen van de duur van de uitrol van werkstations van enkele weken tot anderhalf uur. Daarnaast zijn drie public key infrastructure omgevingen samengevoegd tot één, waardoor de foutgevoeligheid afneemt, de omgeving overzichtelijker wordt en daarmee makkelijker te beheren is.

QNH Consulting Noord mag dankzij deze opdracht wederom samenwerken met Telecom Service Groep. De Provincie Fryslân gunde hen namelijk de aanbesteding voor Netwerk Infrastructuur. De partij uit Leek mag het operationeel beheer van de netwerk infrastructuur op zich nemen.

Provincie Fryslân, Diederik Septer, hoofd informatievoorziening en facilitaire zaken: “Met QNH en TSG heeft de provincie Fryslân de ideale partners in huis voor het beheer en doorontwikkelen van de IT-infrastructuur, de kantoorautomatisering en het netwerk. Beide partijen zijn prima toegerust om de provincie op maat gesneden dienstverlening te bieden. Dit overstijgt het traditionele beheerwerk: ook op het gebied van innovatie worden belangrijke stappen gezet. Daarbij weten QNH en TSG elkaar goed te vinden, waardoor een waardevol partnership ontstaat. De provincie wil samen met deze betrouwbare en betrokken partijen de toekomstige technologische ontwikkelingen oppakken, gebaseerd op een solide en robuuste operatie.”

Gert-Jan de Volder, directeur QNH Consulting Noord: “De afgelopen jaren is er een hecht partnership ontstaan met de provincie en we zijn trots dat we onze samenwerking mogen voortzetten. De focus ligt de komende tijd vooral op innovatie. Gedurende de vorige periode is de omgeving al vereenvoudigd waardoor er meer ruimte beschikbaar is voor nieuwe technologieën en vraagstukken. Zo kunnen we straks nog beter verzoeken vanuit de Provincie Fryslân en de Mienskip (gemeenschap) technisch faciliteren.”

Reacties

comments