Een mooi en gezond lichaam zorgt ervoor dat u gelukkig bent. Het kan voorkomen dat u zich stoort aan een bepaald deel van uw lichaam, waardoor u niet lekker in uw vel zit. Het natuurlijke verouderingsproces, verandering van gewicht of erfelijke factoren kunnen hier belangrijke oorzaken voor zijn. Dankzij de plastische chirurgie kunnen veel cliënten weer tevreden zijn met hun lichaam.

Plastische chirurgie wordt dan ook erg gewaardeerd. Er zijn ontzettend veel behandelingen mogelijk. Wanneer u last heeft van hangende oogleden, biedt een ooglidcorrectie bijvoorbeeld een uitkomst. Voor kleine, ongelijke of hangende borsten kan een borstvergroting of borstlift een uitkomst bieden. Wanneer er door extreem gewichtsverlies overmatig huid op de buik achterblijft, kan een buikwandcorrectie dit verhelpen. Ook kan het lichaam na een zwangerschap veranderen. Een mommy make-over kan er in dit geval voor zorgen dat de contouren van het lichaam hersteld worden.

Plastisch chirurgen
Er zijn verschillende plastisch chirurgen werkzaam bij ABC Clinic, met ieder hun specialisme binnen het vakgebied. Voor een ooglidcorrectie kunt u terecht bij drs. Vermeulen, drs. Fabré en drs. van den Berge. Drs. Vermeulen is daarnaast gespecialiseerd in het uitvoeren van labiacorrecties. Drs. de Mahieu en drs. Doornaert voeren bij ABC Clinic de bilvergrotingen uit. Wilt u een neuscorrectie? Dan is drs. Kolkman de geschikte arts om deze uit te voeren. Voor alle overige plastisch chirurgische ingrepen kunt u terecht bij drs. Kolkman, drs. de Schipper en drs. de Wit.

Leeftijd plastische chirurgie
Bij ABC Clinic is de minimumleeftijd voor plastische chirurgie vastgesteld op 18 jaar. Bij uitzondering kan een behandeling met toestemming van de ouders op jongere leeftijd plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de soort ingreep. De minimumleeftijd voor een behandeling aan flapoortjes kan bijvoorbeeld lager liggen dan 18 jaar. De minimumleeftijd voor een borstvergroting ligt, net als de leeftijd voor een ooglidcorrectie en een neuscorrectie, op 18 jaar. Uiteindelijk is het altijd aan de plastisch chirurg om te bepalen of hij de ingreep bij een cliënt gaat verrichten.

De minimumleeftijd voor plastische chirurgie kan per beroepsvereniging en privékliniek verschillen. Wat hierin meespelen zijn de soort ingreep en of de gewenste ingreep een medische of cosmetische aanleiding heeft. Houd hier rekening mee wanneer u een plastisch chirurgische ingreep overweegt.
Ongeacht uw leeftijd, is het belangrijk u goed te laten informeren over de plastisch chirurgische ingreep die u mogelijk wilt ondergaan. Verdiep u in uw keuzeproces in de soort ingreep, de plastisch chirurg die u mogelijk gaat behandelen en ervaringen van anderen. Dit kan u helpen bij het maken van een keuze.

Reacties

comments