APDT-BeNe (Association of Pet Dog Trainers voor België en Nederland), de vereniging waarbij instructeurs die op een hond- en mensvriendelijke wijze les geven zich kunnen aansluiten, heeft met belangstelling gekeken naar de uitzending van RamBam van 18 januari over misstanden bij hondenscholen.
Hoewel op steeds meer hondenscholen blijk wordt gegeven van een beloningsgerichte en diervriendelijke visie, heeft de uitzending nogmaals duidelijk gemaakt dat er nog te vaak gebruik gemaakt wordt van hulpmiddelen en methodes die het welzijn van de hond ernstige schade toebrengen. Vaak gebeurt dit onder leiding van instructeurs die niet of onvoldoende zijn opgeleid of bijgeschoold wat betreft moderne inzichten.
Gedragstherapeut en Instructeur zijn geen erkende beroepen, wat wil zeggen dat eenieder zich zo mag noemen, ongeacht opleiding of kennis. Hoewel de overheid nog geen verplicht register heeft ingesteld waar geschoolde instructeurs zich kunnen aanmelden, bestaan er organisaties die eisen aan de kwaliteit van de instructeur stellen.
APDT-BeNe controleert aangesloten instructeurs op kennis en wijze van les geven. Deze instructeurs mogen het logo van APDT-BeNe voeren zolang ze voldoen aan de bijscholingseisen. Hierdoor weten (toekomstige) eigenaren dat zij en hun hond niet zullen worden blootgesteld aan de weerzinwekkende toestanden die in de uitzending getoond werden.
Tenslotte dringt de APDT-BeNe bij de overheid aan om de wettelijke maatregelen in verband met verbod op hulpmiddelen, zoals de stroomband of prikband, te effectueren.

Reacties

comments